Ko-Fi Membership

Are you passionate about creativity and art? Dive into a world where your support not only fuels my creative journey but also grants you exclusive access to a treasure trove of exciting perks!

What’s in Store for You:

  • Exclusive Content: Immerse yourself in members-only posts, behind-the-scenes insights, and creative process videos. Witness the magic before anyone else!
  • Personalized Interaction: Enjoy direct access to me! Ask questions and chat along in the discord server.
  • Early Access: Be the first to experience my latest creations. Your membership grants you VIP status!
  • Special Discounts: Avail exclusive discounts on my products from my webshop. Your support saves you money while encouraging my passion.

By becoming a Ko-fi member, you’re not just supporting a creator; you’re joining a community of creative enthusiasts.

Ready to Get Started?

Becoming a Ko-fi member is easy! Click the button below and it will take you to the Ko-fi membership page where you can choose different tiers. Pick the one that suits you the best. All the support is appreciated.

If you would like the support me, but not on a monthly basis, you can also choose for a one time donation!

Ben je gepassioneerd door creativiteit en kunst? Duik in een wereld waar jouw steun niet alleen mijn creatieve reis voedt, maar je ook exclusieve toegang geeft tot een kist vol opwindende voordelen!

Wat staat je te wachten:

  • Exclusieve Inhoud: Dompel jezelf onder in berichten alleen voor leden, achter de schermen en creatieve procesvideo’s. Aanschouw de magie voordat iemand anders dat doet!
  • Persoonlijke Interactie: Geniet van directe toegang tot mij! Stel vragen en chat mee op de Discord-server.
  • Vroegtijdige Toegang: Wees de eerste die mijn nieuwste creaties ervaart. Jouw lidmaatschap geeft je VIP-status!
  • Speciale Kortingen: Profiteer van exclusieve kortingen op producten uit mijn webshop. Jouw steun bespaart jou geld en stimuleert mijn passie. Door een Ko-fi-lid te worden, steun je niet alleen een maker; je sluit je aan bij een gemeenschap van creatieve enthousiastelingen.

Klaar om te beginnen?

Lid worden van Ko-fi is eenvoudig! Klik op de bovenstaande knop en het brengt je naar de Ko-fi-lidmaatschapspagina waar je verschillende niveaus kunt kiezen. Kies degene die het beste bij je past. Alle steun wordt gewaardeerd.

Als je mij wilt steunen, maar niet op maandelijkse basis, kun je ook kiezen voor een eenmalige donatie!

Scroll to Top